Моля, подробно и внимателно прочетете настоящият документ, който представлява „ Общите условия или условията на ползване на уеб сайт EXBLISS ”.

Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ Екс Блис “ ЕООД , ЕИК 207132946, с адрес на управление: България, Гр. Сливен, Бул Хаджи Димитър 64, вх-Д, Ет-1, Ап-3 , и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ, на платформата за електронна търговия EXBLISS, наричана по-долу EXBLISS/ ПЛАТФОРМА/САЙТ, използвайки наличната информация по сайта наричана по-долу : СЪДЪРЖАНИЕ.

Ако използвате или сте регистриран потребител на EXBLISS се счита, че сте приели и се съгласявате с описаните условия. Ако не сте съгласни с „ Политиката ни на ползване и общи условия “, моля, не използвайте нашите услуги.

Тези условия влизат в сила за всеки един потребител на сайта (регистриран и гост), чрез използването на всеки един линк, бутон, артикул намиращ се в страниците на EXBLISS. Потребителите се съгласяват да приемат и спазват настоящите Общи условия.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В САЙТА НА EXBLISS

Всеки потребител е информиран и приема условията, че услугите на сайта се предоставят така, както се виждат (визуално и в условия за ползване) и това, че EXBLISS НЕ ПОЕМА отговорност за :

  • Изтриване или неспособността да бъде предоставена на потребител информация свързана с негови завършени поръчки или такива на трети лица (други потребители).

  • Мнения и оценки за продукти, информация за налични или стоки извън наличност.

  • Нанесени щети, други вреди,които са настъпили след или в резултат на използване сайта EXBLISS, както и предлаганите стоки . Всеки потребителят поема пълна отговорност за щети нанесени от сайта или продукти, било то материални или информационни.

EXBLISS е онлайн платформа за електронна търговия, на която потребителите имат възможността за покупка и доставка на продуктите предлагани от магазина и търговците.

1. Потребителите имат правото да:

1.1.Да извършват регистрация, създаване на профил с цел преглеждане на електронния магазин и достъп до допълнителни услуги и информация.

1.2.Да преглежда всеки продукт, неговото описание, характеристики, цени, оценки и условия на доставка.

1.3.Да извършват покупки на продуктите предлагани на платформата EXBLISS и да избират начина за заплащане на стоките

1.4.Да следят за прогреса при процес на покупко-продажбата и обновленията при доставката.

1.5.Да имат право на отказ от поръчка посредством Закона за защита на потребителите.

2. Процесите на протичане на покупко-продажба между потребител и EXBLISS са:

2.1. Договора сключен на адреса на платформата EXBLISS да се пази в базата данни на платформата в конфиденциалност на български език.

2.2. От платформата да се организира и осигури доставка на продуктите поръчани от потребителя спазвайки търговски критерии и условия, като всички правила по изпращане на стоките да се спазват.

2.3. Да се провери:

– Сроковете на доставка са спазени ли са.

– Клиента получил ли е продуктите, за които е заплатил и в какво състояние са.

– При проблем по стоката да се укаже помощ спрямо Законите за защита на потребителите и връщане на стоки.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ

3. За да се използва EXBLISS за покупка на стоки всеки потребител следва да въведе изисквана информация. По този начин се счита, че е съгласен с настоящите Общи условия. Приемане на настоящите общи условия се извършва и при завършване на всяка поръчка от страна на клиента. При използване на услугите на сайта EXBLISS и регистрация потребителите се съгласяват на следните правила:

– Да се предоставя вярна, точна и актуална информация при попълване на регистрацията си (наричани лични данни).

– При редакция или смяна на данни да се увери, че данните са попълнени правилно.

– Да не предоставя фалшива или неточна информация за адрес или поръчка.

В случай, че потребител предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, EXBLISS има право да закрие и/или изтрие информацията като се ограничи или премахне достъп до бъдещи поръчки и услуги с платформата.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

4. Съобразно Закона за защита на личните данниEXBLISS предприема мерки за пълна защита на тях. Всеки потребител има право на достъп до личните си данни, които в попълнил доброволно по време на регистрация или редакция.

4.1 Приемайки настоящите условия потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват, че предоставените от тях лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от EXBLISS по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на платформата.

4.2. Съобразно Закона за защита на данните, потребителите има право на достъп до собствените си лични данни, въведени по време на регистрация и имат право да ги редактират.

4.3. EXBLISS пази личните данни на всички потребители спрямо Законите за защита на личните данни и не предоставя информация до трети лица за рекламни и промоционални кампании.

4.4. EXBLISS има пълното право да използва IP адресите и други данни на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на законно, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

4.5. Ако потребител е забравил или изгубил своите име и парола, EXBLISS има право да приложи обявената  Процедура за изгубени или забравени имена и пароли .

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

5. Потребителите, които използват онлайн платформата EXBLISS се съгласяват,че съдържанието под форма на: информация, мнения, текст, музика, звук, изображения, софтуер и т.н., които са публично достояние или са конфиденциални са отговорност единствено на човека, който го генерира.

5.1. Когато потребителите използват сайта, може да попаднат на съдържание, което да е с неприличен, обиден или неприемлив характер. При подобни обстоятелства, EXBLISS не поема отговорност в това отношение, включително за пропуски и грешки.

5.2. Разпространяването на публикувано съдържание, зависи изцяло от потребителите. Поради това EXBLISS не гарантира точността, целостта, верността или характера на външно промотирани продукти.

5.3 Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на EXBLISS, за да:

– Създава, изпраща или предава съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на други или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини.

– Създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън сайта, както и да публикува интернет адреси водещи към страници и услуги извън платформата, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено.

– Да се представя за човек или група хора по начин, с който да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек, като например представител на EXBLISS, производител, търговец и т.н.

– Да фалшифицира заглавия или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се манипулира произхода на съдържание, предавано чрез сайта.

– Да създава, изпраща, публикува или да разпространява съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други правни или поверителни отношения, като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на отношения, или която е предмет на споразумения за взаимно забраняване за споделяне на информация.

– Да създава, изпраща, публикува съдържание, което да нарушава търговски патентни, авторски и други права на собственост, които са договорени от двете страни.

– Да създава, изпраща, публикува неразрешени рекламни материали, спам, верижни писма пренасочени с уеб адреси под псевдоним, пирамидални схеми или други форми за привличане на клиенти.

– Да създава, изпраща, публикува материали съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, развалят или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване.

– Да нарушава нормалната работа на другите използващи платформата, включително да не пречи на други потребители или да влияе отрицателно с цел подбиване на конкуренция.

– Да пречи за предоставяне услугите на сайта или нарушава работата на сървъри и мрежи, свързани с услугите, чрез което да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани със сайта.

– Да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони.

– Да преследва или по друг начин да безпокои друг потребител.

– Да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

EXBLISS запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в точка 5.3 изисквания.

АВТОРСКИ ПРАВА МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛ И EXBLISS

6. Всеки потребител има право да използва всички услуги за лични цели налични на сайта EXBLISS , като трябва спазва авторските права на платформата и да не осъществява търговски сделки.

6.1. Потребителите нямат право да променят,копират, разпространяват публично или в интернет материали от всякакъв тип или да се ползват с търговска цел, които принадлежат на EXBLISS.

6.2. Всички материали в сайта са под закрила на Закона за авторско право и неговите съпътстващи клаузи, като всяка употреба без правно разрешение от страна на EXBLISS ще бъде считано за нарушения на тези правила и законови наредби.

6.3. Всички услуги и продукти предлагани от сайта са защитени от Закона за авторско право се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на EXBLISS.

6.4 Всички видео материали представени в сайта са примерни, като имат единствено за цел да представят начина на употреба на продуктите. Актуалният артикул е представен на снимките и в подробното описанието на продукта, а видеоклиповете са за цел визуализация с движение.

ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА И/ИЛИ УСЛУГА

7. След регистрация на сайта в EXBLISS, всеки потребител има правото да поръчва стоки налични в магазина. При оформление на поръчка клиента има право да избере продуктите, количеството, както начин и срок на доставка.

7.1. Потребителите имат право да променят избраните от тях опции и стоки преди завършването на всяка поръчка.

7.2. При осъществена поръчка на сайта всеки потребител влиза в правни отношения с EXBLISS, които касаят конкретната покупка и когато са покрити от настоящите общи условия се смята, че поръчката е завършена.

– За потребители, които пазаруват за пръв път – при потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в сайта.

– За вече регистрирани потребители – при направата на поръчка.

7.3. Ако продуктите са асортименте и не може да бъде избирана точна разновидност или цвят, тогава доставката се извършва според наличностите или на случаен принцип.

EXBLISS има правото да променя цените на стоките спрямо тези на пазара, по всяко време без да дължи предварително уведомление. Потребителите са длъжни да заплатят цената, която е била посочена на сайта по време на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, EXBLISS има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителите, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителите, ако има такива.

ПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

8. При наложен платеж на поръчаните стоки и услуги потребителите се задължават да депозират сумата в момента на получаване на продуктите изпратени от EXBLISS или на неговият представител извършващ куриерската услуга пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в 14 дневен срок от датата на доставка потребител се откаже частично или изцяло от закупените стоки EXBLISS се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума.

8.1 В случай, че потребител не се откаже от закупените стоки или услуги, EXBLISS автоматично приема направеният депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

ДОСТАВКА НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

9. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от потребителите начин

– До посочен от потребителят адрес, или до офис на куриерската фирма (доставка с куриерска фирма ” Еконт Експрес ” ЕООД ) и според посочените срокове, обявени от куриерската фирма. EXBLISS запазва правото да удължава посочените срокове с до 48 часа без да информира предварително потребителите, и да удължава сроковете над 48 часа с предварителното одобрение от страна на клиентите.

9.1 Разходи за куриерски услуги на поръчан продукт от сайта се заплащат от клиента, както и при рекламация и връщане на продукт към даден търговец.

EXBLISS запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително потребителите стига това да не променя начина на доставка.

ОТКАЗ ОТ СТОКА

10. Всеки потребител има право да върне поръчаните от него продукти в срок до 14 дни след датата на получаване. За целта артикула трябва да е в оригинална опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на продукта в съответствие с разпоредбите на чл.55(ал.1) от ЗЗППТ.

След провеждане на проверка в 14 дневен срок се възстановява сумата на купувача или се заменя продукта, ако са спазени настоящите общи правила и разпоредби. При несъответствие с условията, продукта се връща на купувача, като всички транспортни разходи се поемат от него. Ние от EXBLISS се стремим да спазваме всички указани срокове.

10.1. При констатация на дефектен продукт или нарушен търговски вид на опаковка, EXBLISS поема отговорността тя да бъде заменена ( в срок до 14 дни след получаване ) с нов артикул съгласно гаранционните условия на съответната фирма, считано от датата, на която потребител е упражнил правото си на отказ.

10.2. След изтичане на 14 дневен срок, ако има сигнал за нарушен търговски вид или опаковка се процедира спрямо условията за гаранционно обслужване.

10.3. В момента на получаване на пратката, всеки потребител има право да прегледа и тества поръчаният от него продукт, като се възползва от опция „ Преглед и тест „ , избрана по време на поръчка през сайта. Осъществяване на подобна дейност може да е само в офис на куриерска фирма „Еконт Експрес“ или при доставка до адрес пред куриер на фирмата.

– При преглед и тест на пратката, ако бъде установено несъответствие на стоката е необходимо потребителят да уведоми EXBLISS, чрез попълване на секция “Формуляр за рекламации“. В този случай транспортните разходи са за сметка на търговеца.

– В случай, че потребител прегледа и тества стоката и тя отговаря на обявата в сайта, а неговото желание е да я откаже след опция преглед и тест, транспортните разходи са за сметка на купувача.

10.4 .Ако дадена стока не се потърси в срок до 7 дни, тогава потребителят е длъжен да заплати транспортните разходи натрупали се по пратката.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

11. EXBLISS издава електронно гаранционна карта за обслужаване, ако това е оповествено в описанието на продукта със спазени всички данни и срокове на артикула.

11.1. Всеки потребител е длъжен да пази номера на товарителницата даден от куриерската фирма, както и документа за пощенски паричен превод, за да може гаранцията да влезе в експлоатация. Потребителят е длъжен да съдейства и да предостави всякаква информация свързана с данните по гаранцинно електронната карта и платежно нареждане. Съветваме Ви винаги да пазите всички документи свързани с Ваши покупки от сайта.

Гаранцията губи валидност при следните условия:

– Ако гаранционно електронната карта е загубена.

– Ако потребителят се обърне към неоторизиран сервиз от и без знанието на EXBLISS.

– Ако са налични следи от неправилна употреба.

– При нарушаване на физическата цялост на изделието.

– При химическо, електрическо или друго външно въздействие, което не е свързано с нормалната експлоатация на продукта.

Гаранцията не покрива компоненти на продукти с ограничен срок на годност като: батерии, консумативи и др.. Гаранционното обслужване се извършва от оторизиран сервиз, при наличие на пълна документация и всички части на изделието.

Срокът за обслужване на гаранция е 30 дни от датата на получаване на пратката от търговеца.

РЕКЛАМАЦИЯ НА ПРОДУКТИ

12. Всеки потребител има право да върне закупени продукти от търговеца, изложени в сайта на EXBLISS следвайки настоящите общи правила в 14 дневен срок от нейното получаване. Всичко свързано с продукта включително опаковка, документация и добър търговски вид трябва да бъде предоставено, като ако е запечатан пакет, цялостта на опаковката не трябва да бъде нарушена. Добър търговски вид означава опаковката да не е нарушена и продукта да не е използван. Ако всички изисквания са спазени клиента има право да получи заплатена от него сума в срок до 14 дена по банков път.

12.1. Ако потребител иска да подаде заявление за рекламация е необходимо да се попълни “ Формуляр за рекламации “, като избере опция, за която желае да бъде обслужен (“Повреден при транспорт”, “Дефект за замяна”, “Повреден впоследствие”, “Друго” ( отбелязвайки опция “Друго” е необходимо потребителят да опише ясно и конкретно причината за връщане, за да може да бъде обслужен според заявеното от него желание)). Сътрудник на EXBLISS ще се свърже за обратна информация в рамките на 48 часа работно време по електронна поща, предоставена от потребителя. Клиента има право да приложи и стандартен приложи стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от online покупки в пратката.

След като потребител изпрати продукт, който желае да е рекламиран, той е длъжен да уведоми EXBLISS, че стоката е предадена от него, като отговор на предходният e-mail :

(След изпълняване на т.12). Пример: „ Здравейте, върнах обратно закупената от мен стока (Точно наименование на стоката, посочено с сайта), с номер на пратка: (Описва се номера на пратката, намира се под баркода, в горният ляв ъгъл на издаденият от куриерската фирма документ), желая изпратената от мен стока да бъде подменена/ да бъде обслужена гаранция/ да ми бъде възстановена сумата, която съм заплатил/а за стоката). При изпращане на стоката обратно, потребителят се задължава да отбележи опция „ Тест и преглед “.

12.2. Ако потребител иска да върне продукт с предварително заявен формуляр за възстановяване на сума, при получаване на пратка от търговеца, тя се преглежда преди сумата да се възстанови обратно. След установената проверка от страна на сътрудници на EXBLISS, ако продукта отговаря на посочените условия, сумата ще бъде изплатена обратно към потребителя.

Ако не се препокриват условията за рекламация на продукти, сумата няма да бъде възстановена.

12.3. Разходите за транспорт при рекламация са за сметка на потребителите.

Разходите за транспорт са за сметка на търговеца единствено при дефектна, фабрично повреден продукт или изпратен грешен артикул.

Ако потребител е поръчал повече от един артикул и присъства липса, доставката е за сметка на търговеца.

В случай, че доставеният от нас продукт е бил придружен от подарък, когато потребителят връща продукта, трябва да върне и подаръка.

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

……………………………………………………………………….. /Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

……………….

/Дата/

…………………………….

/Подпис на потребителя/

При изпращане на пратката обратно към търговеца, потребителите са задължени да предоставят обратно документа за пощенски паричен превод, който се издава от куриерска фирма „ Еконт Експрес “ при получаването на пратката. При попълване на ръка стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки е необходимо формуляра да бъде приложен в пратката!

В случаите на връщане на стоката, клиентът е длъжен да върне пратката със следните данни:

София, офис „ Еконт Толстой “ , тел. 0876590616

Или по същата товарителница, по която е получил пратката, според данните на търговеца.

12.4. В случай, че потребител върне стока без да е попълнил формуляра за рекламации в сайта, или не е приложил стандартен формуляр за упражняване на право на отказ при online покупки, чрез който да уведоми EXBLISS за действията си, търговеца има право да откаже разглеждане на пратката и да приеме да я получи.

XBLISS се задължава да уведоми търговеца за заявената от потребител рекламация, чрез сайта и да съдейства за разрешаване на ситуацията.

XBLISS е посредник между отношенията на търговец и потребител и не носи отговорност за действията на двете страни в процеса на търговия.

СТОКИ БЕЗ ПРАВО НА ОТКАЗ

13. Потребител няма право да се откаже от покупката си при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

ФАКТУРИ

14. Ако потребител желае да получи фактура при закупуване на продукти, които са изложени в сайта на XBLISS е необходимо да се заяви в оформлението на поръчката, като се избере опция “ Желая да ми бъде издадена фактура ” и да попълни полетата, както следва: Името на фирмата,

– ЕИК (описва се ЕИК на фирмата),

– Адрес (описва се точен адрес на фирмата- град, улица, номер, блок или др.)

– Tелефон за връзка,

– МОЛ (описва се името на собственика на фирмата).

– Задължително е да бъде посочен е-мейл!

14.1. След получаване на закупената от потребител стока и превеждане на наложен платеж за нея към даденият търговец , лицето получава фактура до 2 работни дни на е-мейл. За да бъде валидна фактурата е необходимо клиента да разпечата фактурата и да прикрепи документа за пощенски паричен превод, който се издава при получаване на пратката от куриерска фирма „ Еконт Експрес “!

ТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ

15. EXBLISS предлага стоки на утвърдени търговци в страната.

15.1. EXBLISS не носи отговорност за действията на търговец и потребител, като може единствено да съдейства за отношенията между тях.

15.2. EXBLISS не носи отговорност за нарушени авторски и други права.

При нарушения от даден търговец, или потребител можете да подадете сигнал, като попълните секция “Контакт с нас”.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите. XBLISS не носи отговорност, ако даден потребител не е прочел последния вариант на настоящите условия. Крайните условията може да бъдат намерени по всяко време на адрес: условия-за-ползване.